Tutkimusraportti 27.04.2007

Seurantatutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta
energiapoliittisiin kysymyksiin 1983-2006

Raportin ja sivuston laadinta
 
Pentti Kiljunen / PGraphics 2007

Yhdyskuntatutkimus Oy