Tutkimusraportti 04.05.2009

Seurantatutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta
energiapoliittisiin kysymyksiin 1983-2008

Raportin ja sivuston laadinta
 
Pentti Kiljunen / PGraphics 2009

Yhdyskuntatutkimus Oy