Tutkimusraportti 29.08.2011

Seurantatutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta
energiapoliittisiin kysymyksiin 1983-2011

Raportin ja sivuston laadinta
 
Pentti Kiljunen / PGraphics 2011

Yhdyskuntatutkimus Oy