Raportin internet-versio

tb7_kansilatty

Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta
tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen

Raportin ja sivuston laadinta
 
Pentti Kiljunen / PGraphics 2019

Yhdyskuntatutkimus Oy