Tutkimusraportti 23.03.2010

Seurantatutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta
energiapoliittisiin kysymyksiin 1983-2009

Raportin ja sivuston laadinta
 
Pentti Kiljunen / PGraphics 2010

Yhdyskuntatutkimus Oy