Sisältö
 1. Suhtautuminen eri energiamuotoihin
     1.1. Nykytilanne
     1.2. Suhtautumismuutokset
 2. Suhtautuminen ydinvoimaan
     2.1. Ydinvoiman lisärakentaminen
           2.1.1. Viides ydinvoimala
           2.1.2. Monelleko laitokselle lupa
     2.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot
     2.3. Ydinjätteet
     2.4. Muut ydinvoimaa koskevat arviot
 3. Energia, ympäristö ja kasvu
     3.1. Näkökohtien tärkeys energiaratkaisuissa
     3.2. Ilmastonmuutos
     3.3. Muut ympäristö- ja kasvuasenteet
 4. Energiansäästö
     4.1. Säästöasenteet
     4.2. Tietolähteiden uskottavuus
 5. Vaihtoehtoenergia
 6. Energiapoliittinen päätöksenteko ja valvonta
 7. Suhtautuminen sähkömarkkinoihin
 8. Energia ja tulevaisuus - kansalaisten ennustukset
 
 Liite: Raportin kuviot pdf-tiedostona