EVA-logo (etusivulle)
Suomi, EU ja maailma

Suomalaisten EU-kannanotot 2002


Sisällysluettelo

Esipuhe

1.  Johdanto

1.1  Tutkimuksen keskeisiä havaintoja
1.2  Tutkimuksen toteuttaminen

2.  Suomalaisten perussuhtautuminen integraatioon

2.1  EU-jäsenyys: myönteinen ja kielteinen
2.2  Tiedon määrä ja kiinnostuksen taso voisivat olla suurempiakin

3.  Jäsenyyden vaikutukset koetaan kokonaisuutena vähäisiksi 

3.1 "Ei olennaista vaikutusta"
3.2  Vaikutukset suhteessa ennakko-odotuksiin: pyy pieneni 

4.  Entäpä miten tästä tulevaisuuteen?

4.1  Mitä unionin tulisi tehdä? 
4.2  Laajentuminen ei houkuttele 
4.3  Kumpi mieluummin: laajentuminen vai syventyminen?

5.  EU-päätöksenteossa parantamisen varaa 

5.1  Kriittisyys hienoisessa kasvussa 
5.2  Kotimaan päättäjien arvosana nousussa 
5.3  Muutoksia kaivataan ja niitä torjutaan 

6.  Turvallisuus on yhteistä, puolustus omaa

7.  Suomi, EU ja muu maailma

7.1  Terrorismi iski suomalaiseen ajatteluun 
7.2  Suomi ja muu maailma 
7.3  Venäjäsuhteen jännitteet lieventyneet 

Liite: Kyselylomake [sisältäen vastausten suorat jakaumat]

 


[Mikä EVA on?] [Ajankohtaista][Raportit][Puheevuorot][Seminaarit][Palaute][In English]