ots1.jpg (17254 bytes)
ots2.jpg (10651 bytes)

Tutkimus kansalaismielipiteestä 1998

1. JOHDANTO

    1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja luonne
    1.2. Tutkimusaineisto ja raportointitapa

2. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLIITTISET KANNANOTOT

    2.1. Ympäristöongelmien vakavuus
            2.1.1. Yleiskuva uhka-arvioinneista
            2.1.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot

    2.2. Suhtautuminen sähköntuotantotapoihin
           2.2.1. Sähköntuotantotapojen ympäristöystävällisyys
                     2.2.1.1. Yleiskuva - vertailevat arviot
                     2.2.1.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot
           2.2.2. Sähköntuotantotapojen taloudellinen edullisuus
                     2.2.2.1. Yleiskuva - vertailevat arviot
                     2.2.2.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot
           2.2.3. Ympäristöystävällisyys vs. edullisuus - tekijöiden suhde

    2.3. Sähköntuotantoa koskeva informaatio
           2.3.1. Tietolähteiden luotettavuus
           2.3.2. Arviointien väestöryhmittäinen vaihtelu

    2.4. Yleiset energiapoliittiset asenteet
           2.4.1. Ympäristö, kasvu ja hyvinvointi
           2.4.2. Energian säästö, vaihtoehtoenergia

3. SUHTAUTUMINEN SÄHKÖN YMPÄRISTÖLUOKITTELUUN

    3.1. Suhtautumisen lähtökohdat
           3.1.1. Keskustelun ja markkinoinnin huomaaminen
           3.1.2. Periaatteellinen kiinnostus 'ekosähköä' kohtaan

    3.2. Ympäristöluokittelua ja sen toteutustapaa koskevat kannanotot
           3.2.1. Ympäristömerkinnän tarpeellisuus
           3.2.2. Merkinnän antaja
           3.2.3. Merkinnän kohde
           3.2.4. Merkinnän kesto
           3.2.5. Merkinnän tyyppi
           3.2.6. Merkinnän soveltamisalue

    3.3. Ympäristöluokittelu ja henkilökohtaiset valinnat
           3.3.1. Halukkuus kilpailuttaa sähköyhtiöitä
           3.3.2. Kilpailuttamiseen vaikuttavat tekijät
                     3.3.2.1. Yleiskuva - eri tekijöiden painoarvo
                     3.3.2.2. 'Ekosähkön' ostomahdollisuus perusteena
                     3.3.2.3. Arviointien väestöryhmittäiset erot
           3.3.3. Näkemykset ympäristömerkityn sähkön sopivasta hinnasta

    3.4. Ympäristömerkitty sähkö - puolesta ja vastaan
           3.4.1. Suhtautuminen 'ekosähköä' koskeviin väittämiin
                     3.4.1.1. Yleiskuva asennoitumisesta
                     3.4.1.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot
           3.4.2. Ympäristömerkittyä sähköä koskevat luonnehdinnat
                     3.4.2.1. Yleiskuva luonnehdinnoista
                     3.4.2.2. Väestöryhmittäiset näkemyserot

4. TIIVISTELMÄ

    Liitteet
        Aineiston rakenne
        Kyselylomake

Kansisivullefnap-5.jpg (2279 bytes)